Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Poniedziałek, 1 marca 2021 r.1 marca 2021 r. Godzina...03:09

Albina, Antoniny
  jutro: Heleny, Halszki

Statystyka

W tej chwili mamy
5 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 71

wczoraj: 795

wszystkie: 4249789
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Harmonogram szkoleń
Zapraszamy do udziału w proponowanych szkoleniach on-line oraz wyjściach technicznych

  

22 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.Sposoby przyłączania budynku do sieci wodociągowej i kanalizacji - teoria oraz aspekty praktyczne - RETRANSMISJA

Wykładowca: Marek Robocień

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  portal ŁOIIB
23 lutego 2021 r. od godz. 9.00 do 2 marca 2021 r. do godz. 8.50Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB, MOIIB Siedlce, MOIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
26 lutego 2021 r. od godz. 9.00 do 2 marca 2021 r.do godz. 8.50Aktualne zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych nN - RETRANSMISJA

Wykładowca: prof. nadzw. dr hab inż. Stanisław Czapp, MOIIB, MOIIB Siedlce

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
26 lutego 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 19.00Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: dr inż. Janusz Rybka

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
27 lutego 2021 r. od godz. 8.00 do godz. 22.00Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane - RETRANSMISJA

Wykładowca: Grzegorz Skórka, ŚlOIIB Serwis

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
27 lutego 2021 r. od godz. 10.00 do 6 marca 2021 r. do godz. 22.00Postępowanie administracyjne prowadzone przez PSP dla nowopowstających obiektów budowlanych - RETRANSMISJA

Wykładowca: Dariusz Rałowski, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
1 marca 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00Kryteria oceny ofert - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Maciej Sikorski - ORGBUD SERWIS, Edyta Protasiuk - MOIIB, Bartłomiej Dzwigalski - MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
2 marca 2021 r. od godz. 14.00do godz. 17.30

 Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego - nowe regulacje, czyli duże zmiany od 19 września 2020 roku - WIDEOKONFERENCJA

Wykładowca: Tomasz Radziewski

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

portal Webex
4 marca 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00Problemy stosowania specustawy drogowej w świetle obowiązującego orzecznictwa - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Jolanta Szewczyk - Radca prawny

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
6 marca 2021 r. od godz. 8.00 do godz. 22.00Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa - RETRANSMISJA

Wykładowca: Adam Rynkowski, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
8 marca 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00Co nowego wq zakresie zlecania robót budowlanych po zmianie ustawy PZP od 01.01.2020 r. - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca:dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
9 marca 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 18.00Bezpieczeństwo kluczem do bezproblemowej inwestycji - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Michał Wasilewski, Komisja Doskonalenia Zawodowego

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
11 marca 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe i urządzenia do detekcji zwarć łukowych - własności, zasady - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: prof. nadzw. dr hab inż. Stanisław Czapp, MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Podanie prawidłowego i pełnego numeru członkowskiego umożliwi uzyskanie zaświadczenia o udziale z zajęciach. Zaświadczenie będzie umieszczone na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.