Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Piątek, 14 maja 2021 r.14 maja 2021 r. Godzina...00:55

Bonifacego, Dobiesława
  jutro: Zofii, Berty

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 256

wczoraj: 1625

wszystkie: 4319829
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Harmonogram szkoleń
Zapraszamy do udziału w proponowanych szkoleniach on-line oraz wyjściach technicznych

  

9 kwietnia 2021 r. od godz. 17.00 do 13 maja 2021 r. do godz. 23.50Badania i pomiary instalacji elektrycznych - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. Karol Kaczmarek, Arkadiusz Koralewski, Roman Domański

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
8 maja 2021 r. od godz. 10.00 do 15 maja 2021 r. do godz. 22.00Procedury środowiskowe w kontekście zmian rozwiązań projektowych - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr Agata Dąbal, Komisja Doskonalenia Zawodowego

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
Od 10 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r.

Zasady postępowania przed organami administracji publicznej: wybrane zagadnienia z KPA - RETRANSMISJA

Wykładowca: Anna Kostrzewska-Krejczy

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 

 Portal członkowski ŁOIIB

http://portal.loiib.pl
13 maja 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00

Zasady ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: prof. nadzw. dr hab inż. Stanisław Czapp, MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
14 maja 2021 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00

Wymagania higieniczno-zdrowotne dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowegoa - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: mgr inż. Iwona Paprzycka, Arkadiusz Koralewski

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
14 maja 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 18.00 

Dobór materiałów konstrukcyjnych rur dla realizacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca:  dr inż. Leszek Wysocki

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
15 maja 2021 r. od godz. 8.00 do godz. 22.00

Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjneg zasilania sieci elektroenergetycznych nn - RETRANSMISJA

Wykładowca: Julian Wiatr, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
17 maja 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 25.00

Ochrona zabytków - realizacja inwestycji w obiektach zabytkowych - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Jolanta Szewczyk - Radca Prawny

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
17 maja 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 19.00Definicje nienazwane w Ustawie Prawo Budowlane - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Michał Krasiński

Organizator: Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
18 maja 2021 r. od godz. 10.00 do godz. 11.00Dobór urządzeń oraz projekt sieci telekomunikacyjnej w budynku wielorodzinnym zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Maciej Kołakowski - Inż. Wsparcia Tech.

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
18 maja 2021 r. od godz. 12.00 do godz. 16.00Neutralność klimatyczna w budownictwie - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Jerzy Piotrowiak, Grażyna Gaca, Jerzy Piotrowiak

Organizator: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
18 maja 2021 r. od godz. 17.00 do godz. 19.30

Przepisy BHP dotyczące właściwej organizacji budowy i wykonywania prac ziemnych - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Dagmara Kupka

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
19 maja 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00Przegląd drogowych obiektów mostowych - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: dr inż. Mariusz Pustelnik

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
19 maja 2021 r. od godz. 15.00 do godz. 17.30

Prawo autorskie do projektu budowlanego – aspekty praktyczne - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: radca prawny Anna Łukaszewska

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 Webex

Zgłoszenie udziału na adres:

szkolenia@lod.piib.org.pl

19 maja 2021 r. od godz. 16.00 do godz. 20.00Fotowoltaika - jeszcze ewentualność czy już konieczność - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Kamil Parfianowicz, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
20 maja 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 12.30Podstawy projektowania przydowmowych systemów fotowoltaicznych - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Julian Wiatr

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia
21 maja 2021 r. od godz. 11.00 do godz. 14.00 tOchrona dgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania - SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: dr inż. Tomasz Maksimowicz

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Podanie prawidłowego i pełnego numeru członkowskiego umożliwi uzyskanie zaświadczenia o udziale z zajęciach. Zaświadczenie będzie umieszczone na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.