W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku odbyła się w Warszawie  V Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pt. "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych" z tematem przewodnim "Przebudowa istniejących obiektów budowlanych a projektowanie uniwersalne".

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec, zastępca  Przewodniczącej Rady ŁOIIB dr inż. Jacek Szer, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB Piotr Filipowicz oraz przewodniczący Zespołu Rady ŁOIIB do Spraw Prawno Regulaminowych Bogdan Krawczyk. 

W skład Komitetu Naukowego Konferencji, któremu przewodniczył dr inż. Jacek Szer, weszli: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL, prof. dr hab. inż. Anna Halicka, dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT, prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, dr inż. Robert Geryło, prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. PRz, prof. dr hab. inż. Henryk Nowak.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu uczelni technicznych, m.in. Politechniki Warszawskiej, Rzeszowskiej, Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiego Centrum Akredytacji, Komendy Głównej Policji, urzędów wojewódzkich, samorządu inżynierów budownictwa, przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. 

Konferencja składała się z czterech sesji obejmujących następujące grupy tematyczne: sesja I Utrzymanie i stany techniczne, sesja II Aspekty techniczne, sesja III Aspekty prawne i sesja IV Wyroby budowlane i technologie w budownictwie. Referat wiodący Konferencji na temat ocena istniejących konstrukcji budowlanych według normy ISO 134822-2010 wygłosiła prof. dr hab. inż. Anna Halicka. 

Sesja I obejmowała sześć referatów: 

 1. Przesądy i zwyczaje w budownictwie – zanikająca tradycja
 2. Ocena stanu technicznego istniejącej zabudowy jako element procesu realizacji nowej inwestycji
 3. Praktyczne problemy dotyczące utrzymania obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem okresowych kontroli.
 4. Wyzwania dla zarządców/ właścicieli obiektów hydrotechnicznych
 5. Podmioty zobowiązane do utrzymania obiektów mostowych
 6. Bezpieczeństwo  użytkowania  i utrzymania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

 

Sesja II obejmowała sześć referatów: 

 1. Ściany gipsowe w ochronie przeciwpożarowej budynków
 2. Wybrane problemy eksploatacji instalacji płynowych w budynkach
 3. Analiza wpływu elementów wyposażenia przejść dla zwierząt na ich efektywność
 4. Pomiary hałaśliwości nawierzchni drogowych
 5. Stan bezpieczeństwa budynków mieszkalnych w konstrukcji wielkopłytowej
 6. Balustrady w budynkach i poręcze w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania 

 

Sesja III obejmowała sześć referatów: 

 1. Formalno-prawne uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa w Polsce  w aspekcie eksploatacji mieszkalnych jednostek pływających
 2. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w protokołach okresowych kontroli budynków
 3. Prawne aspekty nieuzasadnionych względami technicznymi  lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń wymagań dotyczących budynków mieszkalnych
 4. Małe wspólnoty mieszkaniowe w postępowaniu przed organem nadzoru budowlanego
 5. Żądania przedstawienia  ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części  (art.62 ust. 3  ustawy Prawo budowlane)
 6. Ochrona danych osobowych  a tablica informacyjna na placu budowy 

 

Sesja IV obejmowała cztery referaty: 

 1. Ocena wyrobów budowlanych w  zakresie bezpieczeństwa pożarowego na podstawie badan reakcji na ogień
 2. Przegląd i ocena wyrobów budowlanych badanych w zakresie  izolacyjności cieplnej
 3. Beton wyrobem budowlanym – aktualne uregulowania prawno - normowe
 4. Problemy dotyczące stosowania norm  zharmonizowanych  w świetle rozporządzenia (UE) nr 305/2011 na przykładzie normy  EN771-1:2011 +A1:2015. 

 

Konferencja była dobrze przygotowana i cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy prawie stuprocentowa frekwencja utrzymująca się aż do prezentacji ostatniego  referatu. Członkowie ŁOIIB zainteresowani przedstawioną wyżej problematyką mogą zgłaszać się do Działu Członkowskiego w celu uzyskania dostępu do materiałów konferencyjnych (oprac. Piotr Filipowicz)

Kalendarium

grudzień 2023
pon. wt. śr. czw. pt. sob. nie.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

LEGENDA

6link zaznaczony

21link odwiedzony

21aktualny dzień

Kliknięcie przeniesie do konkretnego dnia w kalendarzu

pasek kwartalnik42023

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminarz płatności i przydatne informacje dotyczące spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2023 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 75 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Składki członkowskie

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2023 są następujące:
- na okręgową izbę 39 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy),
- na krajową izbę 8 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 96 zł (razem z opłatą na ubezpieczenie 171 złotych).


Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma "Inżynier Budownictwa" otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce "Dla członków" został uruchomiony serwis "Lista członków" umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

 


 

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.