W dniach 28–29 października br. w Elblągu odbyło się III Regionalne Forum Inżynierskie pod hasłem „Budownictwo w zgodzie z naturą”. Organizatorem spotkania była Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy współudziale ŁOIIB, MAZ, KUP oraz POM.

Swoją obecnością na forum zaszczycili: posłowie na Sejm RP Iwona Arent i Paweł Papke, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Edward Pietrulewicz, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło oraz dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego Arkadiusz Kosecki. Polską Izbę Inżynierów reprezentowali: Prezes Krajowej Rady Mariusz Dobrzeniecki, Wiceprezesi KR Mieczysław Grodzki oraz Filip Pachla, Sekretarz KR Tomasz Piotrowski, Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Marian Zdunek, Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Krzysztof Latoszek oraz Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Dariusz Walasek. W forum udział wzięli również przedstawiciele Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa: Przewodniczący Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady ŁOIIB Jacek Szer, Przewodnicząca Rady KUPOIIB Renata Staszak, Przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis, Przewodniczący POMOIIB Krzysztof Wilde, Przewodniczący POIIB Krzysztof Ciuńczyk, Przewodniczący WOIIB Andrzej Kulesa, Sekretarz Rady LOIIB Tomasz Jabłoński,  Członek Rady PDK OIIB Zdzisław Pisarek oraz liczne grono inżynierów.

III Regionalne Forum Inżynierskie otworzył swoim przemówieniem Przewodniczący W-MOIIB Jarosław Kukliński. Zachęcał w nim do wymiany doświadczeń i poglądów na aktualne i ważne dla inżynierów tematy m.in.: zmieniającego się prawa budowlanego, problemów firm budowlanych w obliczu napaści Rosji na Ukrainę czy wzrostu cen spowodowanych rosnącą  inflacją. Podkreślił rolę inżyniera jako zawodu zaufania publicznego o ogromnej odpowiedzialności. Na koniec uczestnicy forum obejżeli krótki film  z okazji 20-lecia powstania Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Swoje wystąpienia mieli również: posłowie na Sejm RP Iwona Arent  i Paweł Papke, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło oraz Prezes Krajowej Rady PIIB Mariusz Dobrzeniecki. Wszyscy goście dziękowali za zaproszenie, gratulowali 20-lecia samorządu zawodowego i podkreślali rolę inżyniera w rozwoju gospodarczym kraju, zachęcając jednocześnie do głębokiej współpracy środowiska zawodowego.

Podczas forum Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla budownictwa” wyróżnieni zostali Halina Zaborowska-Boruch, Jan Kasprowicz oraz Marek Kowalczyk. Odznaczenia wręczył w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wraz z Przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Jarosławem Kuklińskim.

III Regionalne Forum Inżynierskie „Budownictwo w zgodzie z naturą” składało się z pięciu sesji tematycznych. Pierwsza z nich dotyczyła nowelizacji przepisów prawa budowlanego. Moderatorem sesji był Jacek Zabielski, który wraz z Prezesem Krajowej Rady PIIB Mariuszem Dobrzenieckim omówili zmiany dotyczące systemów e-CRUB (Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane), EDB (Elektroniczny dziennik budowy) i  c-KOB (Elektroniczna książka obiektu budowlanego). Zapoznali uczestników z  projektem ustawy z dnia 3.10.2022r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane. Wszystkie proponowane przez ustawodawcę zmiany PB zostały szeroko omówione i opatrzone komentarzem Prezesa KR PIIB.

Drugą sesję poprowadziła Pani Renata Staszak Przewodnicząca KUPOIIB. Jej tematem była inwestycja w wodę. W pierwszym wykładzie pt.: „Koncepcja rozproszonej retencji jako innowacyjny sposób zagospodarowania wody deszczowej”, Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. Stanisław Drzewiecki  omówił gospodarcze wykorzystanie wody. W drugim panelu o technicznych rozwiązaniach pochylni na Kanale Elbląskim i rekreacyjnym wykorzystaniu wody mówił Sławomir Dylewski ze Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego. Ostatnim tematem panelu były „Bulwary nadnarwiańskie i Port w Łomży, jako przykład infrastruktury żeglugowej na obszarach Natura 2000”. Wykład poprowadził Piotr Król z MOIIB.

Kolejny sesja  dotyczyła utrzymania obiektów budowlanych, a prowadził ją Przewodniczący Rady Łódzkiej OIIB Jacek Szer. W pierwszym panelu omówił stan budynków z przełomu XIX i XX wieku wybudowanych w technologii tradycyjnej. Szczególną uwagę zwrócił na przeglądy budowlanego, których rzetelność wykonania  gwarantuje prawidłową eksploatację  i utrzymanie obiektów. Następnie na przykładzie Bazyliki pw. Św. Mikołaja w Gdańsku o problemach eksploatacyjnych obiektów sakralnych mówił Maciej Niedostatkiewicz z Pomorskiej OIIB. Ostatnim tematem sesji było utrzymanie budynków wielkopłytowych w Bydgoszczy, w którym głos zabrała Justyna Sobczak-Piąstka z Kujawsko-Pomorskiej OIIB.

Sesja IV dotyczyła transformacji energetycznej w budownictwie i prowadził ją Przewodniczący POMOIIB Krzysztof Wilde. W sesji tej zaprezentowany został niskoenergetyczny budynek wielorodzinny Wspólnoty Mieszkaniowej w Szczytnie jako przykład wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie mieszkaniowym. Następnie  Paweł Obstawski z Mazowieckiej OIIB wykonał analizę wariantową realizacji instalacji CO i CWU w aspekcie Warunków Technicznych 2021 z wykorzystaniem OZE. Ostatni wykład  Przewodniczącego Rady POMOIIB Krzysztofa Wilde dotyczył morskiej energetyki wiatrowej i jej potencjału wśród źródeł energii odnawialnej.

Ostatnia sesja w pierwszym dniu forum inżynierskiego poruszyła temat diagnostyki obiektów budowlanych a moderatorem jej był Przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB Roman Lulis. W trzech panelach omówiono m. in. wykorzystanie bezinwazyjnych drganiowych metod badań w diagnostyce elementów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych oraz diagnostykę podziemnych elementów obiektów. Natomiast na przykładzie uszkodzonego zbiornika na koks omówiono bezinwazyjne badania diagnostyczne obiektów przemysłowych. Wykładowcami byli kolejno Mariusz Żółtowski, Robert Wójcik i Maciej Niedostatkiewicz.

Po wykładach uczestnicy forum wzięli udział w zwiedzaniu Elbląga z przewodnikiem. Zakończeniem pierwszego dnia obrad była uroczysta kolacja.

Drugi dzień III Regionalnego Forum Inżynierskiego poświęcony był tematyce budowy przekopu Mierzei Wiślanej. W swoim wystąpieniu Wiceprezes Firmy NDI Ryszard Trykosko przedstawił techniczne aspekty budowy przekopu oraz uwarunkowana, z którymi firma  musiała się zmierzyć w trakcie budowy. Były to m.in.: oddziaływanie na przyrodę, logistyka w rejonie turystycznym czy presja czasu.  W dalszej części sesji zaprezentowany został krótki film z budowy przekopu.

Na zakończenie obrad III Regionalnego Forum Inżynierskiego w Elblągu „Budownictwo w zgodzie z naturą” wystąpił gospodarz i współorganizator forum Przewodniczący W-MOIIB Jarosław Kukliński. Podsumowując obrady forum, podziękował jego uczestnikom, sponsorom i organizatorom oraz zaprosił na kolejne IV Regionalne Forum, którego gospodarzem będzie Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów. Ostatnim punktem wydarzenia była wycieczka na przekop Mierzei Wiślanej, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy forum.

DSC09751DSC09724DSC09732DSC09704

Kalendarium

grudzień 2023
pon. wt. śr. czw. pt. sob. nie.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

LEGENDA

6link zaznaczony

21link odwiedzony

21aktualny dzień

Kliknięcie przeniesie do konkretnego dnia w kalendarzu

pasek kwartalnik42023

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminarz płatności i przydatne informacje dotyczące spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2023 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 75 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Składki członkowskie

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2023 są następujące:
- na okręgową izbę 39 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy),
- na krajową izbę 8 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 96 zł (razem z opłatą na ubezpieczenie 171 złotych).


Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma "Inżynier Budownictwa" otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce "Dla członków" został uruchomiony serwis "Lista członków" umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

 


 

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.