W portalu PIIB na stronie internetowej www.portal.piib.org.pl dostępne są szkolenia w systemie e-learningowym:

 • Nowoczesne konstrukcje przepustów, eko-mostów, oraz tuneli dla pieszych i rowerzystów przygotowane przez dr. hab. inż. Adama Wysokowskiego, kierownika Zakładu Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był on w latach 90. Głównym Koordynatorem Systemu Gospodarki Mostowej, który w krajowym budownictwie funkcjonuje do dzisiaj.

  Przedmiotem szkolenia jest wprowadzenie słuchacza w problematykę związaną z projektowaniem, budową i utrzymaniem przepustów, tuneli dla pieszych i rowerzystów oraz eko-mostów w inżynierii komunikacyjnej. Dodatkowo kurs zawiera przegląd konstrukcji, stosowanych materiałów, metod obliczeniowych, badawczych, wykonawstwa i aspektów związanych z utrzymaniem tych niezbędnych obiektów infrastrukturalnych.

 • Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja przygotowane przez dr. inż. Marcina A. Sulkowskiego – adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, członka Komitetu Technicznego nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych w PKN oraz reprezentanta PKN w Komisji Technicznej TC 64: Electrical installations and protection against electric shock działającego w ramach International Electrotechnical Commission IEC.
  Przedmiotem szkolenia jest wprowadzenie do zagadnień związanych z projektowaniem, budową oraz eksploatacja sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia (nN) oraz średniego napięcia (SN) w aspekcie ochrony przeciwporażeniowej.
 • Organizacja budowy - wybrane praktyczne zalecenia dla dobrego przygotowania i sprawnej realizacji przygotowane przez rzeczoznawcę budowlanego dr. inż. Jana Jaremiego Czupajłło.
  Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie do rozpoczęcia budowy (harmonogramy, dokumentacja projektowa); prowadzenie i realizacja budowy (branże, listy kontrolne, warunki zimowe, akustyka, roboty wykończeniowe); przekazanie budowy (formalności, uwarunkowania); usterki jako powód odmowy odbioru (odpowiedzialność wykonawcy, kontrole); formy odbiorów; obsługa gwarancyjna (instrukcje obsługi, zaniedbania użytkownika, przykłady usterek).

 • Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część II przygotowane przez mgr. inż. Juliana Wiatra.
  Przedmiotem szkolenia są m.in. zagadnienia doboru mocy źródeł zasilających powszechnie stosowanych do zasilania budynków oraz zagadnienia projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego.

 • Eurokod 7, planowanie, interpretacja i projektowanie geotechniczne zgodne z PN EN 1997 i nowymi normami europejskimi przygotowane przez prof. Lecha Wysokińskiego, specjalistę z zakresu fundamentowania i geotechniki, wieloletniego Przewodniczącego Komitetu Technicznego Nr.254 d/s Geotechniki P.K.N., 25 lat kierującego zakładem geotechniki ITB.

  Przedmiotem szkolenia jest podanie podstawowych zasad, metod, podejścia‡ i przykładów przy stosowaniu w budowlanej praktyce projektowej i wykonawczej norm europejskich PN EN 1997-1 i 1997-2 [Eurokodu 7 tj. EC 7]. Szkolenie opracowano w dostosowaniu do nowego Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 dotyczącego ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.


 • Podstawy projektowania konstrukcji według PN-EN 1990 przygotowane przez prof. dr. hab. inż. Antoniego Biegusa, specjalistę w dziedzinie konstrukcji stalowych i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, kierownika Katedry Konstrukcji Metalowych w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

  Przedmiotem szkolenia są zagadnienia podstaw projektowania konstrukcji według Eurokodu PN-EN 1990 (nadrzędnego w stosunku do Eurokodów PN-EN 1991÷PN-EN 1999), który zawiera pryncypia dotyczące problematyki bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Treść wykładu szkoleniowego obejmuje między innymi zasady i wymagania dotyczące: sposobów oceny prognozy obciążeń i oddziaływań konstrukcji; metod szacowania wytrzymałości materiałów, elementów i konstrukcji; sposobów określania kombinacji oddziaływań i identyfikacji najniekorzystniejszych efektów oddziaływań; metod sprawdzania nośności i sztywności konstrukcji; wymagań dotyczących trwałości konstrukcji.

 
 • Bezwykopowe technologie odnowy przewodów infrastruktury podziemnej miast przygotowane przez dr inż. Emilię Kuliczkowską, adiunkta na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (przedmiotem szkolenia są zagadnienia z zakresu technologii bezwykopowej odnowy przewodów infrastruktury podziemnej, a szczególności: 1. bezwykopowej diagnostyki przewodów podziemnych, 2. bezwykopowych metod napraw przewodów, 3. bezwykopowych metod renowacji i rekonstrukcji, 4. bezwykopowych wymian, 5. zaleceń dotyczących doboru technologii).

 • Odpowiedzialność inżynierów budownictwa pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przygotowane przez mec. Jolantę Szewczyk (przedmiotem szkolenia są zagadnienia z zakresu odpowiedzialności inżynierów budownictwa pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Szkolenie pozwoli inżynierom na zapoznanie się z zagadnieniami, które w bezpośredni sposób dotyczą ich codziennej pracy. Stanowi ono kompleksową analizę odpowiedzialności inżynierów budownictwa na różnych płaszczyznach w świetle obowiązujących przepisów).

 • Samowola budowlana i istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego - proces naprawczy przed organami nadzoru budowlanego przygotowane przez mgr inż. Jarosława Dokurno, inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (przedmiotem szkolenia są zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy nadzoru budowlanego w ramach likwidacji naruszeń przepisów ustawy - Prawo budowlane).

 • Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część I - Procesy normalizacyjne. Urządzenia elektryczne i Część II - Środki ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa przygotowane przez dr. inż. Marcina A. Sulkowskiego (przedmiotem dwuczęściowego szkolenia jest wprowadzenie do zagadnień związanych z projektowaniem, budową oraz eksploatacja instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych).

 • Głębokie wykopy przygotowane przez prof. dr hab. inż. Annę Siemińską-Lewandowską, dr inż. Monikę Mitew-Czajewską, mgr inż. Urszulę Tomczak (w trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się: jakie są rodzaje zabezpieczeń głębokich wykopów oraz metody ich wykonania, jakie są metody projektowania obudów głębokich wykopów, jakie są zasady określania zasięgu stref oddziaływania głębokich wykopów na otoczenie, jakie są metody obserwacji (monitoringu) przemieszczeń obudów głębokich wykopów oraz otaczającej zabudowy).

 • Metody osuszania przegród budowlanych, przyczyny i skutki zawilgocenia budynków przygotowane przez prof. dr. hab. inż. Jerzego Hołę oraz dr. inż. Zygmunta Matkowskiego (po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali wiedzę między innymi na temat przyczyn i skutków nadmiernego zawilgocenia budynków, metod pomiarów wilgotności, metod osuszania budynków, metod wykonywania poziomych przeciwwilgociowych izolacji wtórnych).

 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie przygotowane przez specjalistę ds. BHP mgr. Rafała Gierejko (po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali wiedzę między innymi: jakie uprawnienia w zakresie BHP ma kierownik budowy, jakie obowiązki ma pracownik i pracodawca, jakie stosuje się środki ochrony przed zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych oraz jak udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach).

 

 • Konstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa przygotowane przez mgr inż. Ewę Kotwicę (po ukończeniu niniejszego szkolenia uczestnicy będą posiadali wiedzę odnośnie wymagań stawianych konstrukcyjnemu drewnu litemu i klejonemu, projektowania, wykonawstwa i dopuszczenia obiektów z zastosowaniem takich konstrukcji).

 

 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych na wysokości – rusztowania i podesty robocze, środki ochrony indywidualnej przygotowane przez inż. Zbigniewa Jakubowskiego.

 

 • Kosztorysowanie robót budowlanych przygotowane przez dr. inż. Jacka Zabielskiego (przedmiotem szkolenia jest wprowadzenie do zagadnień związanych z kosztorysowaniem robót budowlanych).

 

 • Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część I przygotowane przez mgr inż. Juliana Wiatra (przedmiotem szkolenia są m.in. zagadnienia prawne związane z przyłączaniem podmiotów do sieci elektroenergetycznej, wymaganiami w zakresie jakości dostarczanej energii, zasadami obliczania mocy zapotrzebowanej).

 

 • Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych przygotowane przez inż. Artura Busse (przedmiotem szkolenia jest wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolami stanu technicznego obiektów budowlanych, których obowiązek wykonywania został określony w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami).

 • Wprowadzenie do projektowania konstrukcji zbrojonych geosyntetykami przygotowane na podst. opracowań merytorycznych mgr. inż. Krzysztofa Czmiela.

 • Wprowadzenie do Eurokodów przygotowane przez prof. dr. hab. inż. Antoniego Biegusa.

 

Przypominamy, że 27 lutego 2012 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła dla członków internetowy system e-learningowy. Dostęp do systemu e-learningowego możliwy jest poprzez zalogowanie się w portalu PIIB na stronie www.portal.piib.org.pl za pomocą loginu i hasła przekazanego w związku z uruchomieniem w ubiegłym roku systemu elektronicznych zaświadczeń członkostwa w Izbie.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.