16 kwietnia 2016 r. w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi przy ul. Lodowej 94 odbył się XV Zjazd Sprawozdawczy Łódzkiej OIIB, w którym wzięło udział 86 delegatów na 104 uprawnionych (frekwencja wyniosła 82,69%).

Nad sprawnym przebiegiem tegorocznego Zjazdu czuwało Prezydium w składzie: Bogdan Krawczyk – przewodniczący, Urszula Jakubowska i Krzysztof Stelągowski – wiceprzewodniczący oraz Izabela Drobnik-Kamińska i Jerzy Wereszczyński – sekretarze. Powołano także Komisję Mandatowo-Skrutacyjną (Sławomir Najgiebauer – przewodniczący, Andrzej Krzesiński – sekretarz, Krzysztof Siekiera, Jan Stocki, Jan Wójt), Komisję Uchwał i Wniosków (Wiesław Kaliński – przewodniczący, Zygmunt Adamski – sekretarz, Roman Kostyła, Edyta Kwiatkowska, Tadeusz Miksa, Danuta Ulańska) oraz Komisję Wyborczą (Wojciech Hanuszkiewicz – przewodniczący, Andrzej Potański – sekretarz, Włodzimierz Babczyński).

Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ciągu ostatniego roku delegatów ŁOIIB: śp. Wiesława Lewandowskiego, śp. Ryszarda Kanieckiego – członka Rady ŁOIIB i śp. Bogdana Wrzeszcza z Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB. Zjazd podjął decyzję o niezuzupełnianiu składów osobowych tych organów.

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Rady ŁOIIB, Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB, Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB oraz Komisji Rewizyjnej ŁOIIB Zjazd udzielił absolutorium Radzie za 2015 r. i uchwalił budżet na 2016 rok.

Podczas Zjazdu zatwierdzono w sumie osiemnaście uchwał, a do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło dziewięć wniosków, z których trzy skierowano do Zjazdu ŁOIIB, dwa do Rady ŁOIIB, a cztery do Krajowego Zjazdu PIIB. Wnioskowano m.in. o dopracowanie w szczegółach regulaminu dokonywania zakupów, dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB. Postulowano również jednoznaczne ustalenie zasad wypłaty odszkodowań z tytułu OC członków Izby na rzecz inwestorów oraz ubezpieczenie członków organów ŁOIIB od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z pełnieniem funkcji w tych organach. Podnoszono również problem marginalizacji roli inżyniera budowlanego oraz nieetycznego konkurowania w procedurach przetargowych poprzez zaniżanie cen usług projektowych i wykonawczych. Zwrócono także uwagę na potrzebę zmiany regulaminu nadawania odznaki honorowej PIIB.

W Zjeździe ŁOIIB wzięli także udział zaproszeni goście: Jacek Szer – p.o. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jan Michajłowski – dyrektor Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB, prof. Marek Lefik – prodziekan ds. Nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, prof. Dariusz Bieliński z Wydziału Chemicznego PŁ, Ksawery Krassowski – prezes Izby Projektowania Budowlanego, Paweł Szymański z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Mieczysław Dobrynin – wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, Edmund Pryca – prezes Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej, prof. Mirosław Urbaniak – prezes Zarządu Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT.

Sprawnie przebiegające obrady zakończyły się około 14.30.

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.