14 kwietnia 2018 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi (ul. Piotrkowska 258/260) o godzinie 9.30 rozpoczął się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Łódzkiej OIIB, w którym wzięło udział 105 ze 108 uprawnionych delegatów oraz zaproszeni goście.

Zjazd obradował pod przewodnictwem mgr inż. Urszuli Jakubowskiej. W Prezydium Zjazdu zasiedli ponadto: wiceprzewodniczący Witold Nykiel i Marek Stańczak oraz sekretarze – Wojciech Hanuszkiewicz i Tomasz Kluska. Sprawny przebieg Zjazdu zapewniały także komisje zjazdowe: mandatowa (Tadeusz Miksa – przewodniczący, Wojciech Drozdek – sekretarz, Andrzej Masztanowicz), skrutacyjna (Janina Badowska – przewodnicząca, Ewa Bugajska – sekretarz, Małgorzata Suchanowska), wyborcza (Jan Wojt – przewodniczący, Izabela Drobnik-Kamińska – sekretarz, Ewa Potańska, Jakub Jońca), uchwał i wniosków (Jolanta Orechwo – przewodnicząca, Artur Kotarski – sekretarz, Andrzej Gorzkiewicz, Krzysztof Kopacz, Bogdan Krawczyk, Edyta Kwiatkowska, Zbigniew Maciejewski).

Podczas obrad zatwierdzono przedstawione sprawozdania organów ŁOIIB z działalności w 2017 r. (Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej), a także sprawozdanie finansowe za 2017 r. Zjazd udzielił absolutorium Radzie ŁOIIB, uchwalony został również budżet ŁOIIB na 2018 rok.

Zjazd ustalił również liczebność organów ŁOIIB (Rada ŁOIIB – 29 członków, Komisja Rewizyjna – 6, Komisja Kwalifikacyjna – 18, Sąd Dyscyplinarny – 15, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – 5), a następnie przeprowadzone zostały wybory (nowe składy organów). Przewodniczącą Rady ŁOIIB została mgr inż. Barbara Malec; przewodniczącym OKR ŁOIIB – mgr inż. Piotr Filipowicz; przewodniczącym OKK ŁOIIB – dr inż. Ryszard Mes; przewodniczącą OSD ŁOIIB – mgr inż. Beata Ciborska; a koordynatorem OROZ – mgr inż. Andrzej Krzesiński. Wybrano również 12 delegatów ŁOIIB na Krajowe Zjazdy PIIB.

Podczas Zjazdu podjęto 29 uchwał i zgłoszono 7 wniosków. Dotyczyły one m.in.: renegocjacji umowy generalnej ubezpieczenia OC w zakresie wykluczenia ograniczenia wysokości odszkodowań związanych ze stosowaniem zapisów Kodeksu Pracy; propozycji wprowadzenia zwyczaju udzielania firmom wykonawczym rekomendacji ze strony zamawiającego robot prac projektowych po wykonaniu zamówień; organizacji szkoleń i działań integracyjnych na rzecz członków ŁOIIB.

Zebrani na XVII Zjeździe ŁOIIB delegaci wystosowali również list gratulacyjny do obchodzącego w tym roku 90. rocznicę urodzin wieloletniego delegata i zasłużonego działacza ŁOIIB – doc. inż. Ksawerego Krassowskiego, prezesa Izby Projektowania Budowlanego.

Zjazd uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in.: Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB, Jadwiga Kaczorowska – prezes Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, prof. Marek Lefik – dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Mariusz Mazepus z Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego ŁPSZZP).

Danuta Gawęcka przekazała podziękowania prezesa KR PIIB Andrzeja R. Dobruckiego za intensywną działalność ŁOIIB i pracę jej członków w organach krajowych. Omówiła również najważniejsze zadania podejmowane przez PIIB w kończącej się właśnie kadencji (zmagania z ustawą deregulacyjną, udział PIIB w pracach legislacyjnych dotyczących rożnych aktów prawnych związanych z budownictwem, promocja inżynierów budownictwa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, współpraca międzynarodowa, propagowanie idei BIM, remont budynku pod siedzibę PIIB itp.).

Profesor Marek Lefik, dziekan WBAIŚ PŁ, gratulował Łódzkiej OIIB osiągnięć i bardzo dobrej współpracy z Politechniką Łódzką, życząc pomyślnych obrad i kontynuacji podejmowanych wspólnie z Wydziałem BAIŚ PŁ działań. Pan Dziekan przypomniał również, że jesteśmy w przededniu wejścia nowej konstytucji dla nauki i może to mieć wpływ na uprawnienia budowlane.

Pani Jadwiga Kaczorowska, prezes regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, zwróciła uwagę na ogrom zadań, które wykonuje Łódzka OIIB. Mijająca kadencja to okres intensywnej i bardzo dobrej współpracy Łódzkiej OIIB i Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi. W związku z rewitalizacją Łodzi, która jest bardzo skomplikowanymi zadaniem, przed samorządem zawodowym inżynierów budownictwa oraz samorządem gospodarczym stoi ogrom zadań.

Mecenas Mariusz Mazepus z Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przekazał w imieniu swoim i mec. Jarosława Z. Szymańskiego – dziekana ORA w Łodzi oraz koordynatora Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – życzenia owocnych obrad i trafnych wyborów. Zwrócił uwagę na zaangażowanie Łódzkiej OIIB w prace ŁPSZZP i wagę najważniejszego zadania – obrony idei samorządności.

Obrady Zjazdu zakończono ok. godziny 19.00.

 

 

 

oprac. Renata Włostowska

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.