18 kwietnia br. tradycyjnie już w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się VIII Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W obradach wzięło udział 119 delegatów (na 155 uprawnionych) oraz zaproszeni goście

 • mgr inż. Hanna Zdanowska – poseł na Sejm RP,

 • dr inż. Jan Michajłowski – dyrektor Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,

 • dr Andrzej Dzierbicki – dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego,

 • mgr inż. arch. Wiesław Makal – dyrektor Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi,

 • doc. Jan Jeruzal – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej,

 • dr inż. Jacek Szer – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

 • mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki – Wiceprezes Krajowej Rady PIIB.

W swoich przemówieniach goście honorowi pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę z ŁOIIB, zwrócili także uwagę na problemy i wyzwania związane ze zmianami legislacyjnymi w podstawowych dokumentach – tj. ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Poruszono również temat kształcenia w wyższych szkołach technicznych i odpowiedniego przygotowania do zawodu. Wskazywano także na sprawy związane z kwestią etyki zawodowej inżynierów budownictwa.

Nie zapomniano również o Koleżankach i Kolegach, którzy odeszli na zawsze w okresie od ostatniego Zjazdu, czcząc ich pamięć chwilą ciszy i skupienia.

Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwało prezydium: Piotr Parkitny (przewodniczący), Bogdan Wrzeszcz, Wojciech Hanuszkiewicz (wiceprzewodniczący), Elżbieta Janeczek (sekretarz). Powołano również Komisję Uchwał i Wniosków (Piotr Filipowicz – przewodniczący, Wiesław Sienkiewicz – sekretarz, Kazimierz Jakubowski, Andrzej Krzesiński, Danuta Ulańska, Janusz Wisiński) oraz Komisję Mandatową (Jacek Kałuszka – przewodniczący, Jan Cichocki – sekretarz, Sławomir Najgiebauer, Jolanta Orechwo, Jerzy Żak).

Po złożeniu sprawozdań przez przewodniczących organów ŁOIIB (Rady ŁOIIB, Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB, Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Komisji Rewizyjnej ŁOIIB) na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił Radzie ŁOIIB absolutorium za rok 2008.

W dyskusji delegaci skoncentrowali się na omówieniu problemów i zagrożeń związanych z nowelizacją Prawa budowlanego, wskazując przy tym na potrzebę podjęcia szeregu działań na rzecz członków, a przede wszystkim szkoleń w tym zakresie. Pan Krzysztof Stelągowski przedstawił te zagadnienia z punktu widzenia przedstawiciela instalatorów, zwracając m.in. uwagę na możliwość wystąpienia problemów z tytułu roszczeń odszkodowawczych. Natomiast pan Tadeusz Gruszczyński, omawiając zagrożenia dla projektantów, zwrócił uwagę na szczególną rolę współpracy w tym okresie z nadzorem budowlanym.

 

VIII Zjazd Łódzkiej OIIB przyjął następujące uchwały:

 • nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego VIII Zjazdu ŁOIIB;
 • nr 2 w sprawie wyboru Prezydium VIII Zjazdu ŁOIIB;
 • nr 3 w sprawie wyboru Komisji Mandatowej;
 • nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad;
 • nr 5 w sprawie przyjęcia regulaminu VIII Zjazdu;
 • nr 6 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków;
 • nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady w 2008 roku;
 • nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2008 rok;
 • nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ŁOIIB;
 • nr 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB;
 • nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB;
 • nr 12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB;
 • nr 13 w sprawie uchwalenia budżetu ŁOIIB na rok 2009.

 

Delegaci zgłosili również sześć wniosków, z których pięć zostało skierowanych do Rady ŁOIIB, a szósty sformułowano w postaci uchwały nr 14 w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczącego obowiązku przynależenia do samorządu zawodowego. Jednak ta negatywnie oceniająca podważający zasadność istnienia i funkcjonowania samorządów zawodowych postulat uchwała nie została podjęta, ponieważ po przerwie obiadowej do wymaganego kworum 78 osób zabrakło 3 delegatów.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.