17 kwietnia br. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd rozpoczął się o godzinie 10.00. Informacje o wynikach wyborów i nowych składach osobowych można znaleźć w dziale Organizacja ŁOIIB/Organy oraz Organizacja ŁOIIB/Delegaci.

W cieniu wydarzeń tragicznej katastrofy prezydenckiego samolotu i uroczystości żałobnych poświęconym Ofiarom, 17 kwietnia br. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wcześniej, o godzinie 8.30, trzynastoosobowa delegacja ŁOIIB złożyła wieniec i zapaliła znicze przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi, na Placu Andstata.

Zjazd rozpoczęto o godzinie 10.00 wprowadzeniem okrytego kirem sztandaru ŁOIIB, po czym minutą ciszy uczczono pamięć osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oraz zmarłych w ciągu ostatniej kadencji członków ŁOIIB. Także o godzinie 11.59, w momencie rozpoczęcia uroczystości żałobnych na Placu Piłsudskiego w Warszawie, w Łodzi zabrzmiały syreny, a w tym czasie zebrani dwoma minutami ciszy uczcili pamięć Ofiar.

W trwającym około 10 godzin posiedzeniu wzięło udział 134 delegatów na 143 uprawnionych, co dało 93,7-procentową frekwencję. Warto zaznaczyć, że 54 z nich (37,76%) zostało wybranych na tę funkcję po raz pierwszy.

Zaproszenie na IX Zjazd przyjęli goście honorowi: Łukasz Magin (Wiceprezydent Miasta Łodzi), Jan Michajłowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Jacek Szer – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Janusz Baranowski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Joanna Gieroba – członek Prezydium Krajowej Rady PIIB, Krystyna Korniak-Figa – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, Robert Popielarz – przedstawiciel firmy Hanza Brokers oraz delegaci ŁOIIB: Roman Wieszczek – przewodniczący Okręgowej Izby Architektów w Łodzi, Bronisław Hillebrand – przewodniczący Oddziału Łódzkiego PZITS.

Profesor Zbigniew Grabowski skierował do delegatów ŁOIIB list z życzeniami i podziękowaniami dla wszystkich członków Izby, „którzy pracowali w organach naszego samorządu, działając na rzecz umocnienia naszego zawodu, na rzecz godnej, bezpiecznej i stabilnej pracy w zawodzie inżyniera budownictwa”.

Listy z życzeniami owocnych obrad skierowali również: Tomasz Sadzyński – pełniący funkcję Prezydenta Miasta Łodzi, dr med. Grzegorz Mazur – przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, Krzysztof Matras – przewodniczący Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Radosław Kaniecki – prezes Łódzkiej Izby Notarialnej.

Zjazd obradował pod przewodnictwem Zbigniewa Cichońskiego. W Prezydium zasiedli również: Marek Brajczewski, Józef Nowak, Grażyna Orzeł oraz Roman Kostyła.

Nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu czuwały komisje zjazdowe. Komisja Mandatowa pracowała w składzie: Sławomir Najgiebauer (przewodniczący), Jan Cichocki (sekretarz), Izabela Drobnik-Kamińska, Krzysztof Hemer, Monika Moczydłowska; Komisja Skrutacyjna: Małgorzata Staroń (przewodnicząca), Janina Badowska (sekretarz), Zofia Kosz-Koszewska, Ryszard Małachowski, Barbara Morawska; Komisja Wyborcza: Henryk Małasinski (przewodniczący), Ewa Potańska (sekretarz), Andrzej Gorzkiewicz, Jerzy Nowicki, Jerzy Żak, Bogdan Wrzeszcz; Komisja Uchwał i Wniosków: Piotr Filipowicz (przewodniczący), Wojciech Ulański (sekretarz), Beata Ciborska, Kazimierz Jakubowski, Andrzej Krzesiński, Zdzisław Soszkowski, Krzysztof Stelągowski.

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami Rady ŁOIIB, Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Komisji Rewizyjnej oraz z informacją na temat stanu realizacji zadań wynikających z programu naprawczego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili również absolutorium Radzie ŁOIIB za 2009 r., zatwierdzili sprawozdania oraz przedstawiony budżet na 2010 r.

W części wyborczej na funkcję przewodniczącego Rady ŁOIIB zgłoszono dwie kandydatury: Grzegorza Cieślińskiego i Agnieszki Jońcy. W wyniku wyborów przewodniczącym Rady ŁOIIB został mgr inż. elektryk Grzegorz Cieśliński, który uzyskał 75 głosów. Jest on członkiem Izby od 2002 r., od 2006 r. był wiceprzewodniczącym Rady ŁOIIB, a 24 lipca 2009 r. Nadzwyczajny Zjazd ŁOIIB powierzył mu funkcję przewodniczącego Rady ŁOIIB.

Wybrano również przewodniczących pozostałych organów: Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB – mgr inż. Zbigniew Cichoński (który uzyskał 101 głosów), Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB – mgr inż. Krzysztof Kopacz (79 głosów), Komisji Rewizyjnej ŁOIIB – mgr inż. Krzysztof Stelągowski (79 głosów). Najwięcej głosów spośród kandydatów na rzeczników odpowiedzialności zawodowej uzyskała Beata Ciborska, która została rzecznikiem-koordynatorem.

Dokonano również wyboru członków Rady, Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego i Komisji Rewizyjnej ŁOIIB oraz delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Podsumowując, należy zauważyć, że liczba osób zainteresowanych pracą w organach Izby w niektórych przypadkach przewyższała liczbę miejsc mandatowych:

– na przewodniczącego Rady ŁOIIB, na przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB i Sądu Dyscyplinarnego kandydowały po 2 osoby,

– na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ŁOIIB kandydowały 3 osoby,

– na 30 miejsc mandatowych w Radzie ŁOIIB kandydowało 48 osób,

– na 16 miejsc mandatowych w Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB kandydowało 27 osób,

– o 12 mandatów delegatów ŁOIIB na Krajowe Zjazdy ubiegały się 22 osoby.

Składy wszystkich organów prezentujemy w ramkach obok.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły wnioski, które zostały zatwierdzone przez Zjazd w formie uchwały, zobowiązującej Radę ŁOIIB do realizacji zadań wynikających z programu działań naprawczych przyjętego uchwałą Rady nr 2771/II z dnia 2 września 2009 r. Zjazd przyjął w sumie 28 uchwał.

Jak zauważyła p. Krystyna Korniak-Figa, zakończenie kadencji działania organów to czas refleksji: „bowiem największą satysfakcją dla człowieka jest posiadanie świadomości, że to, co zostało za nim, co było częścią jego życia, pozostało w dobrym stanie i ludzie, z którymi przyszło nam współpracować, pamiętają o nas i darzą wielkim szacunkiem”.

Dziękując tym, którzy dotychczas pracowali w organach naszego samorządu, życzymy nowo wybranym dużo sukcesów, a także sił, wytrwałości, satysfakcji i dumy z pracy na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, aby mógł funkcjonować w atmosferze społecznego zaufania i uznania.

Renata Włostowska

 


Poniżej zamieszczamy następujące dokumenty:

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.