Tegoroczne obrady Zjazdu odbyły się 16 kwietnia br. w sali konferencyjnej Hotelu Borowiecki przy ul. Kasprzaka 7/9 w Łodzi. O godz. 10.00 przybyli tutaj delegaci ŁOIIB (w posiedzeniu wzięło udział 125 delegatów ze 141 uprawnionych, co daje frekwencję 88,65%) oraz zaproszeni goście. Zjazd obradował pod przewodnictwem Tadeusza Gruszczyńskiego. W Prezydium było również dwóch zastępców przewodniczącego – Ryszard Kaniecki i Andrzej Krzesiński oraz dwóch sekretarzy – Małgorzata Staroń i Ryszard Gierak.

Tegoroczne obrady Zjazdu odbyły się nietypowo – w sali konferencyjnej Hotelu Borowiecki przy ul. Kasprzaka 7/9 w Łodzi. 16 kwietnia br. o godz. 10.00 przybyli tutaj delegaci ŁOIIB (w posiedzeniu wzięło udział 125 delegatów ze 141 uprawnionych, co daje frekwencję 88,65%) oraz zaproszeni goście: Jakub Rutkowski (przedstawiciel Wojewody Łódzkiego), Andrzej Jaworski (skarbnik KR PIIB), Zdzisław Sobczak (OŁ SEP), Bronisław Hillebrand (OŁ PZITS), Mirosław Urbaniak (NOT, Przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego XXIV Kongresu Techników Polskich), Jadwiga Kaczorowska (Prezes Zarządu Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi), Wiesława Szalast (Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Związku Zawodowego „Budowlani”), Paweł Sitowski (Okręgowa Rada Adwokacka), Roman Wieszczek (ŁOIA).

Zjazd obradował pod przewodnictwem Tadeusza Gruszczyńskiego. W Prezydium było również dwóch zastępców przewodniczącego – Ryszard Kaniecki i Andrzej Krzesiński oraz dwóch sekretarzy – Małgorzata Staroń i Ryszard Gierak. Nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu czuwały komisje zjazdowe: Komisja Mandatowo-Skrutacyjna (Sławomir Najgiebauer – przewodniczący, Jerzy Żak – sekretarz oraz członkowie: Jan Cichocki, Jacek Kałuszka, Gerard Korbel) i Komisja Uchwał i Wniosków (Agnieszka Jońca – przewodnicząca, Jerzy Wereszczyński – sekretarz oraz członkowie: Bronisław Hillebrand, Bogdan Wrzeszcz, Małgorzata Krasoń, Urszula Jakubowska, Grzegorz Jackowski).

Miłym akcentem na początku było wręczenie honorowych odznak przyznanych przez Krajową Rade PIIB łódzkim delegatom: pp. Danucie Ulańskiej oraz Małgorzacie Krasoń.

Po wysłuchaniu sprawozdań Rady ŁOIIB (wraz ze sprawozdaniem finansowym i obszernym wyjaśnieniem dotyczącym realizacji wniosków IX Zjazdu ŁOIIB), Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Komisji Rewizyjnej i dyskusji Zjazd ŁOIIB udzielił absolutorium Radzie, zatwierdził sprawozdania oraz przedstawiony budżet na 2011 r.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło jedenaście wniosków, dotyczących m.in.: zapewnienia w parlamencie Rzeczypospolitej reprezentacji naszej Izby, co dawałoby możliwość wpływania na regulacje prawne dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; utworzenia w PIIB biblioteki internetowej dostępnej dla wszystkich członków, zawierającej przepisy budowlane, normy, czasopisma techniczne, materiały szkoleniowe, obowiązujące dokumenty i druki; wprowadzenia zmian w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, polegającej na objęciu ubezpieczeniem i odpowiedzialnością ubezpieczyciela osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; wprowadzenie do Prawa budowlanego lub Prawa wodnego zapisu, iż osoby opracowujące operat wodno-prawny powinny posiadać uprawnienia budowlane w tej branży; powołania w PIIB zespołu ds. współpracy z uczelniami w celu poprawy jakości kształcenia inżynierów i podniesienia rangi zawodu technika poprzez zmianę nauczania i umożliwienie uzyskania uprawnień; rozszerzyć zakres szkoleń o zagadnienia: technologiczno-wykonawcze,  zagadnienia dotyczące budynku inteligentnego, gospodarki śmieciami, szczególnie w zakresie niezbędnych dokumentów składanych przez firmy budowlane.

 

Renata Włostowska

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁOIIB za 2010 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.