Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu łódzkiego wschodniego poszukuje osoby na stanowisko

 

inspektor nadzoru budowlanego

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu łódzkiego wschodniego ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Inspektoratu w Łodzi, teren powiatu łódzkiego wschodniego

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonanie czynności inspekcyjno-kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych, prowadzenie kontroli obowiązkowych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
 • opracowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień oraz pism,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy, przyjmowania skarg i wniosków i udzielania w tym zakresie pisemnych odpowiedzi, przyjmowanie podań i udzielanie w tym zakresie wyjaśnień,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie urzędu,
 • wyjazdy służbowe w zakresie kontroli robót i obiektów budowlanych,
 • okresowo praca na wysokości,
 • okresowo praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w zmiennych warunkach - praca pod presją czasu, szeroki zakres zadań i odpowiedzialności. Wymagana odporność na stres, spokój i opanowanie w kontaktach z interesantami,
 • narzędzia pracy - komputer, samochód,
 • lokal siedziby urzędu znajduje się na III piętrze, budynek posiada windy.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej,
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ogólna znajomość innych przepisów prawa,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • predyspozycje do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność efektywnego komunikowania się,
 • doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

    

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopia uprawnień budowlanych.

 

Termin składania dokumentów: 2013.02.28

Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.