Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi, ul. Nastrojowa 12

ogłasza konkurs na

  

ZASTĘPCĘ PREZESA ds. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymogi:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawnienia budowlane,
 • staż pracy – minimum 5 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa, przestępstwa skarbowe oraz karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w Ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz.114),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Wymagania niezbędne:

 • umiejętności kierownicze i organizatorskie,
 • znajomość podstaw prawnych funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

 

Oferta składana przez kandydata powinna zawierać:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej (studia magisterskie lub inżynierskie),
 • kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających informacje o przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • ksero dowodu osobistego,
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności konkurencyjnej,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji,
 • oświadczenie, że aktualnie nie toczy się wobec kandydata żadne postępowanie karne.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie SM „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi przy ul. Nastrojowej 12 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Zastępcę Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych” do dnia 12 lipca 2013 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.