Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi obecnie prowadzi nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Inspektor/specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji

w Zespole Projektów Kluczowych I

w Wydziale Projektów Kluczowych

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 

Zakres obowiązków:

Prowadzenie spraw w zakresie planowania i przygotowania do realizacji inwestycji:

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem, w tym w szczególności:
 • przygotowanie wniosków o podjęcie działań w celu udzielenia zamówienia publicznego na wybór jednostki projektowej oraz wykonawczej,
 • udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • współdziałanie z jednostkami projektującymi oraz nadzorowanie przebiegu opracowania dokumentacji we wszystkich stadiach, przygotowanie niezbędnych materiałów i dokumentów wynikających z warunków umownych, a dotyczących opracowywanego projektu,
 • uczestnictwo w posiedzeniach i naradach oraz radach technicznych,
 • współpraca z Inżynierem Kontraktu oraz wykonawcami inwestycji,
 • prowadzenie spraw z zakresu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika,
 • kontrola dokumentów dot. jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i elementów budowlanych, zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową i umową,
 • kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
 • kontrola prawidłowości wykonywanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • monitorowanie aktualnego zaawansowania robót,
 • udział w sprawdzaniu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru oraz udział w czynnościach komisji odbiorowej,
 • udział w przekazaniu wykonanego obiektu do eksploatacji lub użytkowania oraz na majątek Gminy,
 • współudział w rozliczaniu budowy w zakresie rzeczowym i finansowym, również dla potrzeb sprawozdawczości oraz wykazania przyrostu lub likwidacji majątku drogowego,
 • podejmowanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji,
 • współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Zarządu w zakresie niezbędnym do realizowania przez Zarząd inwestycji drogowych,
 • współpraca przy załatwianiu skarg, wniosków i innej wpływającej korespondencji w zakresie ww. inwestycji drogowych.

 

Od kandydatów oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego technicznego o kierunku budownictwo, drogownictwo, inżynieria środowiska,
 • odpowiedniego stażu pracy: na stanowisko inspektora wynosi co najmniej 2 lata, na stanowisko specjalisty wynosi co najmniej 4 lata,
 • znajomości ustaw: o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,
 • znajomości topografii miasta, 
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • dyspozycyjności.

 

Kontakt:

Bliższe informacje do uzyskania na stronie internetowej www.zdit.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej - oferty pracy.

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.