Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

PODINSPEKTORA DO SPRAW ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz punkt przyjęć Starostwa w Konstantynowie Łódzkim

 

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wykształcenie: wyższe lub średnie budowlane, lub architektoniczne

 

Doświadczenie zawodowe:

 • staż pracy nie dotyczy osób z wyższym wykształceniem, w przypadku wykształcenia średniego wymagany staż pracy wynosi 3 lata,
 • przynajmniej rok pracy w urzędach administracji państwowej lub samorządowej z dopuszczeniem mniejszego stażu pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

 

Znajomość:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • ustawy – Prawo budowlane;
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawy – Prawo ochrony środowiska

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys (szczegółowe CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz personalny.

 

Oferta kandydata powinna ponadto zawierać:

 • kopię dyplomu ukończenia uczelni,
 • kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • dokumenty na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii (np. świadectwa i opinie z poprzednich miejsc pracy, a także opinie z aktualnego miejsca pracy, opinie z organizacji, do których kandydat należy itp.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2007 r. listownie lub osobiście w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek A, I piętro, pokój nr 28, z dopiskiem na kopercie „Nabór Nr 4/07”.

 

INNE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu Powiatu, tel. (042) 213 01 00 wew. 107. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Szczegóły ogłoszenia na stronie http://www.powiat.pabianice.bip.info.pl/

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.