Ogłoszenie nr: 176518
Data ukazania się ogłoszenia: 31 grudnia 2015 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

młodszy inspektor nadzoru budowlanego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1                   

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: 91-202 Łódź, ul. Warecka 3

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego;
 • prowadzenie inspekcji obiektów użytkowanych;
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń, rozpatrywania skarg;
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca poza siedzibą urzędu około 3 godzin dziennie polegająca na: przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych; pozostałe około 5 godzin to praca biurowa polegająca głównie na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism oraz zbieraniu i analizie materiału dowodowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy; praca w niewielkich, dwu i trzyosobowych pokojach; praca z komputerem około 4 godzin dziennie; codzienne przyjęcia interesantów; udzielanie częstych informacji telefonicznych.

Inne
Wymagana odporność na stres, cierpliwość i opanowanie w kontaktach z interesantami.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie;
  • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • komunikatywność, zdolności analityczne.

 

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Inne dokumenty i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień budowlanych.

 

Termin składania dokumentów: 22.01.2016 r.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 3


Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.