Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 
MŁODSZY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosparwnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres/miejsce wykonywania pracy: 91-202 Łódź, ul. Warecka 3
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego,
 • prowadzenie inspekcji obiektów użytkowanych,
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych,
 • prowadzenie postepowań w zakresie odwołań, zażaleń, rozpatrywania skarg,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora.
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca poza siedzibą urzędu około 3 godzin dziennie polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych, pozostałe około 5 godzin to praca biurowa, polegająca głównie na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism oraz zbieraniu i analizie materiału dowodowego.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze bez windy; praca w niewielkich dwu- i trzosobowych pokojach; praca z komputerem około 4 godzin dziennie; codzienne przyjęcia interesantów; udzialanie częstych informacji telefonicznych.
 
Inne
Wymagana odporność na stres, cierpliwość i opanowanie w kontaktach z interesantami.
 
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
 • wykształcenie średnie budowlane,
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, zdolności analityczne.
 
Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 
Wymagane dokumenty i oświdczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 
Inne dokumenty i oświadczenia
Kopia dokumentu potwierdzajacego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 
Termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2016 r.
 
Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.