Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Starszy Specjalista ds. Rewitalizacji

 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

 

Zakres zadań wykonywany na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych (w tym przebudowami i remontami budynków podlegających ochronie konserwatorskiej, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub rejestru zabytków).
 • Sporządzanie projektów planów inwestycyjnych i remontowych.
 • Przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno-remontowych.
 • Zlecanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami administracyjnymi.
 • Nadzór nad przygotowaniem i weryfikowanie dokumentacji projektowej.
 • Zlecanie wykonania robót wynikających z opracowanej dokumentacji uprawnionym wykonawcom.
 • Zlecanie wykonania oraz nadzorowania pozostałych robót uprawnionym podmiotom zewnętrznym, nadzór nad terminowością i jakością wykonanej pracy.
 • Udział w odbiorach końcowych zrealizowanych inwestycji.
 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych oraz weryfikowanie rozliczeń, rachunków za wykonane roboty.
 • Współpraca w zakresie prac związanych z przygotowaniem dokumentów dla postępowań o udzielenie zamówień ogłaszanych w związku z realizacją zadań na powierzonym stanowisku pracy.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej w części technicznej.
 • Tworzenie harmonogramów prac prowadzonych inwestycji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: budownictwo, architektura).
 • Znajomość programu AutoCad, obsługa pakietu MS Office.
 • Doświadczenie: co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie zgodnym z posiadanym wykształceniem.
 • Znajomość procesu inwestycyjno-budowlanego.
 • Znajomość Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, zdolności organizacyjne, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów na podstawie bieżącego harmonogramu zadań.

 

d o d a t k o w e:

 • Uprawnienia budowlane.
 • Znajomość kosztorysowania.
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów budowlanych, koordynowaniu i nadzorowaniu prac projektowych i budowlanych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, ukończone kursy itp.,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.

 

Termin składania dokumentów: 10.11.2016 r.

 

Miejsce składania dokumentów: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, I piętro, sekretariat tel. 42 66 49 100, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks: 42 66 49 102

 

Inne informacje:

Aplikacje kandydatów powinny być złożone w formie pisemnej i zawierać życiorys, list motywacyjny, pozostałe wymagane dokumenty oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dopuszcza się złożenie ofert drogą elektroniczną, faksem, jednak oryginały tych dokumentów powinny  być dostarczone w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia i zakwalifikowania do dalszego procesu rekrutacji.

Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostaną zniszczone.

 

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.