Gmina Rzgów poszukuje projektantów w branży drogowej zainteresowanych wykonywaniem projektów związanych z przebudową dróg gminnych na terenie gminy w Rzgów. W roku 2018 w budżecie gminy przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

  • Budowa chodnika na ul. Futrynowej w Starowej Górze. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie projektu przebudowy drogi wraz z niezbędnymi elementami odwodnienia.
  • Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 106408 E w Kalinku. W ramach wykonania projektu budowy chodnika projektant będzie musiał zaprojektować przebudowę całego pasa drogowego w celu uporządkowania odprowadzenia wód opadowych.
  • Wykonanie projektu modernizacji nakładki asfaltowej na ul. Wąwozowej w Rzgowie z przebudową studzienek kanalizacyjnych (odcinek chodnika).
  • Wykonanie projektu przebudowy wraz z odwodnieniem oraz budową chodnika przy ul. Glinianej w Rzgowie (projekt i odwodnienie w kierunku Strugi).
  • Wykonanie projektu odwodnienia nawierzchniowego, ul. Sucharskiego nr: 8, 12, 14, 16, 18 w Rzgowie.
  • Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem przez Grodzisko od drogi nr 714 do granic Rzgowa.

 

Postępowanie będzie prowadzone jako zamówienie, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 przywołanej ustawy zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,- euro netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Do składania ostatecznych ofert zostaną zaproszone firmy lub osoby, które będą mogły się wylegitymować realizacją w latach 2016-2017 co najmniej trzech projektów związanych z przebudową dróg publicznych oraz udokumentować prawidłowość ich wykonania odpowiednimi referencjami.

Na każde z zadań będzie sporządzona odrębna umowa. Nie przewiduje się możliwości udzielenia zamówień na wszystkie zadania jednemu wykonawcy.

Zamawiający po rozpatrzeniu wstępnych ofert współpracy przekaże wybranym firmom szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami oceny ofert. Oferty współpracy należy składać w formie pisemnej na adres 95-030, Rzgów, Plac 500-Lecia 22 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin składania ofert: 17 stycznia 2018 r. godz. 12.00.

Oferta powinna zawierać informacje na temat oferenta, wykaz realizacji z lat 2016-2017 wraz z referencjami lub innymi poświadczeniami prawidłowości wykonania zadania.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.