Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na sporządzenie w formie wykonania zastępczego ekspertyzy technicznej wraz z jednoznacznym sposobem usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prawidłowości wykonanych robót budowlanych obejmujących odwodnienie drogi gminnej Nr 379003T, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne.             

 1. Ekspertyza powinna zawierać w szczególności m.in.:
  a) wskazać przyczynę tworzenia się zastoisk wodnych w granicach pasa drogowego w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: 1015/2, 1016/2, 1017/2, 1018/2, 1019/4, 1019/6 położonych wzdłuż ulicy Olszynki w Skarżysku Kościelnym oraz sposób rozwiązania problemu ich tworzenia się;
  b) wskazać zakres robót niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania odwodnienia drogi gminnej i zabezpieczenia posesji sąsiadujących z drogą przed zalewaniem /w szczególności działki 1015/2, 1016/2, 1017/2, 1018/2, 1019/4, 1019/6/;
  c) wskazać, rozwiązania umożliwiające odprowadzenie wód opadowych z rejonu pasa drogowego ulicy Olszynki w Skarżysku Kościelnym, jak również zawierać ocenę zgodności tych rozwiązań z wymogami § 101 pkt 1 i § 102 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 124/.
 2. Ekspertyza winna być sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg, posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej.
 3. Do oferty należy dołączyć kopię decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg, kopię uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do izby.
 4. Wymagany termin realizacji ekspertyzy: 3 tygodnie od podpisania umowy.
 5. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty /decyduje data wpływu/ lub bezpośrednio w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój 236, do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny 15.30.
 6. Oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy, którego wzór przedstawia załącznik Nr 1. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Ekspertyza”.
 7. Umowa na wykonanie ekspertyzy zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty wyboru wykonawcy.
 8. Inspektorat posiada zabezpieczone środki na sfinasowanie ww. wykonania zastępczego.
 9. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.
 10. Uprawniona osoba do kontaktu z oferentami: Izabela Woźniak – inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 20, II piętro, pok. 236, w godzinach urzędowania Inspektoratu, tel. 699 908 623 lub 41 252 31 65.     
 
 
 

                                                                                                                

                                                                                                            

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.