„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o. jest Spółką, w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o.o. Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego. Obecnie poszukuje kandydata na stanowisko:
 
Młodszy/Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektu w JRP
 
Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.
 
Główne zadania na stanowisku:
 1. Prowadzenie analiz (technicznych, ekonomicznych, terenowo-prawnych) zasadności realizacji rozbudowy i modernizacji inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym. Analiza i weryfikacja jedno- i wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki.
 2. Udział w pracach Komisji Przetargowych, uruchamianie wniosków niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy. Praca przy tworzeniu projektów umów.
 3. Zlecanie opracowań projektowych, a następnie robót budowlanych/budów infrastruktury obiektowej na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym.
 4. Nadzór i administrowanie umowami nad zleconymi opracowaniami projektowymi czy robotami budowlanymi. Podejmowanie stosownych działań i interwencji w przypadku występowania zagrożeń inwestycyjnych.
 5. Uczestnictwo w odbiorach przedmiotów umów. Merytoryczne potwierdzanie protokołów odbioru i  faktur za zrealizowane usługi/prace budowlane/budowy.
 6. Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, interpelacji i innej korespondencji wpływającej do Jednostki Realizującej Projekt (JRP).
 7. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych, włącznie ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 1. Wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunki: inżynieria środowiska lub inżynieria sanitarna lub kierunki pokrewne).
 2. Znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego i Prawa budowlanego.
 3. Doświadczenie w zakresie:
  • opracowywania lub opiniowania dokumentacji projektowej sieci i urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (preferowane: na obiektach) - minimum rok (wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie) lub
  • nadzorowania/prowadzenia inwestycji (preferowane są inwestycje obiektowe) - minimum 1 rok (wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie).
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programów z pakietu MS Office.
 
Oferujemy:
 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Pracę w stałych godzinach (w trybie jednozmianowym).
 3. System premiowy.
 4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 5. Atrakcyjny pakiet socjalny (bilety do kina/ karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku).
 6. Możliwość kreowania rzeczywistości wewnątrz Spółki i wdrażania w życie najlepszych pomysłów.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ..................... Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
              ............................................
            (data i podpis kandydata do pracy)
    3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje, ukończone kursy itp.
 
Termin składania dokumentów: 25.06.2018 r.
Miejsce składania dokumentów: Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, I piętro, sekretariat, tel. 42 66 49 100, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks: 42 66 49 102
Inne informacje:
Aplikacje kandydatów powinny być złożone w formie pisemnej i zawierać życiorys, list motywacyjny, pozostałe wymagane dokumenty oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dopuszcza się złożenie ofert drogą elektroniczną, faksem, jednak oryginały tych dokumentów powinny być dostarczone w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia i zakwalifikowania do dalszego procesu rekrutacji. Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.