wymiar etatu: 1
liczba stanowisk: 2

Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Adres urzędu:
90-113 Łódź, ul. Romualda Traugutta 25

 

ZAKRES ZADAŃ
· prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach zwykłych: odwoławczym i zażaleniowym,
· prowadzenie postepowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych (nieważność, wznowienie,     zmiana/uchylenie aktu administracyjnego),
· przygotowywanie projektów decyzji i  postanowień I i II instancji,
· przygotowanie projektów pism w prowadzonych sprawach,
· przygotowanie odpowiedzi na skargi i sprzeciwy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
· przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi i  wnioski,
· analiza dokumentacji,
· kompletowanie i porządkowanie akt sprawy,
· przyjmowanie interesantów celem udostępniania akt oraz udzielania stosownych wyjaśnień.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

· Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
· dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
· znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
· umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa)
· umiejętność stosowania przepisów w praktyce
· posiadanie obywatelstwa polskiego,
· korzystanie z pełni praw publicznych,
· nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
  skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

· doświadczenie zawodowe ca najmniej 6 miesięcy w organach administracji publicznej w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
· umiejętność pracy w zespole,
· komunikatywność,
· zdyscyplinowanie
· dobra odporność na stres,

OFERUJEMY

· dofinansowanie do wypoczynku pracowników
· Stabilne zatrudnienie
· Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
· Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
· Wypłaty z funduszu nagród - uzależnione od wyników pracy,
· Nagrody jubileuszowe,
· Dobra atmosfera pracy,
· Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach.

 

DOSTĘPNOŚĆ

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą wagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

- Jako osoba z niepełnosprawnością możesz korzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

WARUNKI PRACY

Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z:
- pracą w siedzibie inspektoratu przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,
- analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym,
- prowadzenie rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postepowań.

 

DODATKOWE INFORMACJE

- jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
- oświadczenie podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
- oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
- nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełnienia ofert.
- kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
- złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

· CV i list motywacyjny,
· Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
· Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
· Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
· Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

· kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek /
  kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy
  znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
· kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  doświadczenia  zawodowego / stażu pracy.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
Dokumenty należy złożyć do: 24 listopada 2021r. 

Aplikuj w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Ogłoszenie nr 87453"  
dokumenty należy składać listownie/osobiście - wrzucając do skrzynki podawczej w inspektoracie

adres:  
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi. ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź, XIV piętro,

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu 
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych o naborze

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.