RADA NADZORCZA

ŁÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

z siedzibą przy ul. Jaracza 77/79

90 – 244 Łódź

www.lsmjaracza.pl, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO

Z – CY PREZESA DS. TECHNICZNYCH – CZŁONKA ZARZĄDU

 

 

wymagania stawiane Kandydatowi:

·        wykształcenie wyższe techniczne,

·        preferowane doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej,

·         znajomość zagadnień techniczno – eksploatacyjnych w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego,

·         minimum 5 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

·         preferowane uprawnienia budowlane,

·         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

·         brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych (zaświadczenie lekarskie).

 

Oferta powinna zawierać:

·           list motywacyjny,

·           CV wraz z oświadczeniem w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji. Treść oświadczenia jest dostępna w sekretariacie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni,

·           kserokopie dokumentów /dyplomów ukończenia studiów, uprawnień, świadectw pracy/, 

·           oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,

·           oświadczenie, że przeciwko Kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno – skarbowe;

·           oświadczenie, że Kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej ŁSM.

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą przeprowadzane w uzgodnionych terminach.

Oferty należy składać do dnia 31 marca 2022r. do godz. 1500 w sekretariacie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy  ul. Jaracza 77/79 w Łodzi, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS”  tel. 42 678 – 98 – 40.

Rada Nadzorcza ŁSM zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.