Zarząd Dróg i Transportu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

kierownik Wydziału Inżynierii i Sterowania Ruchem
oraz Centrali i Zarządzania Ruchem

 

Liczba etatów: 1 etat
Wymiar etatu: 1,00 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) lub w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej lub w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne o specjalności: transport, inżynieria ruchu, elektronika, automatyka),
 • dobra znajomość aktów prawnych: prawo o ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz pozostałych aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet).

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie inżynierii ruchu lub transportu,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność zarządzania personelem,
 • automotywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzór na realizacją zadań Wydziału Inżynierii i Sterowania Ruchem oraz kierowanie pracą Centrali Zarządzania Ruchem, w tym w szczególności:

 • zarządzanie ruchem na drogach publicznych oraz współpraca z właściwymi organami w zakresie stosowania i utrzymania znaków, sygnałów na drogach, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • uzgadnianie założeń i projektów technicznych inwestycji komunikacyjnych oraz dokumentacji w zakresie organizacji ruchu i warunków bezpieczeństwa,
 • podejmowanie działań o charakterze planistycznym, organizacyjnym i decyzyjnym, mających na celu zapewnienie właściwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa, sprawności, ekonomiczności i wygody,
 • opracowywanie rozwiązań usprawniających organizację ruchu z punktu widzenia potrzeb i kierunków rozwoju transportu i drogownictwa,
 • współudział w wydawaniu opinii na temat przebiegu dróg publicznych oraz nadania i pozbawienia kategorii dróg publicznych w zależności od ich komunikacyjnego znaczenia.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty),
 • odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty) oraz staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl/),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl/).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu (do godziny 16.00), drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wyłącznie w przypadku posiadania przez kandydata uprawnień do bezpiecznego podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres siedziby:

Zarząd Dróg i Transportu,
90-447 Łódź ul. Piotrkowska 175

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Wydziału Inżynierii i Sterowania Ruchem oraz Centrali Zarządzania Ruchem" w terminie do 6 marca 2008 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 042 638 49 35 lub na stronie www.zdit.uml.lodz.pl/

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.