wymagania stawiane Kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • preferowane doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • znajomość zagadnień techniczno – eksploatacyjnych w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego,
 • minimum 5 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • preferowane uprawnienia budowlane,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych (zaświadczenie lekarskie).

 

Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz z oświadczeniem w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji. Treść oświadczenia jest dostępna w sekretariacie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni,
 • kserokopie dokumentów /dyplomów ukończenia studiów, uprawnień, świadectw pracy/,
 • oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,
 • oświadczenie, że przeciwko Kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno – skarbowe;
 • oświadczenie, że Kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej ŁSM.

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą przeprowadzane w uzgodnionych terminach.

Oferty należy składać do dnia 22 sierpnia 2022r. do godz. 1500 w sekretariacie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jaracza 77/79 w Łodzi, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS”  tel. 42 678 – 98 – 40.

Rada Nadzorcza ŁSM zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

www.lsmjaracza.pl, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.