Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

inspektora nadzoru inwestorskiego ds. drogowych

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót drogowych,
 • umiejętność kosztorysowania i obsługi programów kosztorysowych,
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów w zakresie Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Zamówień Publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych,
 • staż na analogicznym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nadzorowanie prowadzonych robót drogowych,
 • sprawdzanie prawidłowości sporządzonych wycen i końcowych cen zawartych w kosztorysach.

 

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys zawodowy i list motywacyjny,
 • kopię dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (osoba wybrana do zatrudnienia zobowiązana jest do przedstawienia aktualnej informacji z KRK),
 • pisemne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z rekrutacją.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. drogowych" należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna (kancelaria pok. nr 4) w terminie do dnia 22 marca 2010 r. (decyduje data wpływu).

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.