Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Doły"

ul. Przemysłowa 7, 91-748 Łódź

 

pilnie zatrudni

 

INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Miejsce pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku budownictwo

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych:

 • dokonywanie wszelkich czynności poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych,
 • wprowadzenie wykonawcy na budowę,
 • odbiory robót,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej,
 • sprawowanie nadzoru nad robotami,
 • sporządzanie kosztorysów, weryfikacja kosztorysów i faktur,
 • organizowanie przeglądów technicznych,
 • wycena robót,
 • współpraca z nadzorem technicznym,
 • sporządzanie sprawozdań,
 • prowadzenie rejestrów,
 • kompletowanie dokumentacji o pozwolenie na rozbiórki,
 • pełnienie dyżurów pod telefonem

 

Wymagania

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
 • umiejętność kosztorysowania w systemie Norma i pochodne,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • praktyczna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność skutecznego komunikowania oraz publicznego prezentowania stanowiska

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • dokumenty potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany przedłożyć w AN zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nikaralności za przestępstwo popełnione umyslnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • kserokopia uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji publicznych w budownictwie do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji,
 • opinia bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandyda takie posiada)

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie AN Łódź-Bałuty "Doły", ul. Przemysłowa 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Inspektora nadzoru robót budowlanych" do dnia 23 lipca 2010 r.

 

Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1593 z późn. zm.)".

Dokumenty, które wpłyną do AN "Doły" po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.