Przedsiębiorstwo Pfleiderer Prospan SA w Wieruszowie zamierza ustanowić, zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 

 

inspektora nadzoru inwestorskiego

 

na budowie dwóch nowych przyłączy kablowych 15 kV do zasilania zakładu w energię elektryczną.

 

Adres budowy: 98-400 Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 (woj. łódzkie).

Przewidywany termin realizacji budowy: od września do listopada 2011 r. 

 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ww. ustawą, należy:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy (inwestor zamierza powierzyć kontrolowanie rozliczeń inspektorowi nadzoru inwestorskiego).
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

 • wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 • żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 

Od kandydatów do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na wyżej określonej budowie wymagane jest:

 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego D dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym co najmniej 15 kV,
 • posiadanie wiedzy z zakresu polskiego prawa budowlanego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego technicznego oraz praktyki zawodowej w zakresie budowy linii kablowych średniego napięcia,
 • posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu kosztorysowania robót budowlanych,
 • bycie członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.08.2011. Oferta winna zawierać propozycję wynagrodzenia oraz w miarę możliwości dokumentację potwierdzającą wymienione powyżej wymagania.Wszelkie informacje techniczne odnośnie budowy przyłączy kablowych można uzyskać pod numerem  telefonu: 62 78 33 122.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.