W sprawach członkowskich obowiązuje następująca procedura:

 1. Osoba zainteresowana składa wniosek o wpisanie na listę członków ŁOIIB wraz z następującymi załącznikami:
  - oryginał uprawnień budowlanych (do wglądu) lub poświadczona notarialnie kopia,
  - zdjęcie (1 szt.).

 2. Dział Członkowski (biuro Izby) nadaje kandydatowi na członka ŁOIIB indywidualne numery kont, na które należy uiścić opłatę wpisową  w wysokości 100 zł, składkę członkowską na Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w wysokości 468 zł na 12 miesięcy lub 234 zł na 6 miesięcy, składkę na Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa 96 zł oraz ubezpieczenie OC w wysokości 75 zł (razem - 171 zł). Opłatę wpisową i składki należy opłacić bezpośrednio na przekazane nr. kont  przed posiedzeniem Zespołu Rady ŁOIIB ds. Członkowskich, który najczęściej  zwoływany jest w ostatnim tygodniu danego miesiąca. Dział Członkowski sprawdza kompletność wniesionych opłat i  złożonego wniosku.

 3. Zespół Rady ds. Członkowskich sprawdza czy złożone dokumenty spełniają wymagania art. 5 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
 4. Zespoł ds. Członkowskich podejmuje uchwałę o wpisaniu bądź odmowie wpisania na listę członków ŁOIIB.
 5. Dział Członkowski Izby wysyła na adres wnioskodawcy:
  - listem poleconym z potwierdzeniem odbioru uchwalę Rady w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB, od której wnioskodawca może się odwołać do Krajowej Rady w terminie 30 dni.

 6. Dla Członków, którzy zgłosili deklaracje wysyłki potwierdzenia przynależności do Izby pocztą, kolejne zaświadczenia są wysyłane listem zwykłym po zaksięgowaniu składek i ubezpieczeniu członka Izby. Pozostali Członkowie mają mozliwość pobierania zaświadczeń w wersji elektronicznej. Okazanie dowodu wpłaty nie stanowi podstawy do wystawienia zaświadczenia.

Do pobrania:

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.