W sobotę 23 kwietnia 2022 r. odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, podczas którego m.in. wybrano:

- Przewodniczącego Rady ŁOIIB - został nim dr hab. inż. Jacek SZER, prof. PŁ;
- Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej - mgr inż. Monika MOCZYDŁOWSKA;
- Przewodniczącą Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej - mgr inż. Maria LISOWSKA;
- Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - dr inż. Ryszard MES;
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej-koordynatora - został nim ponownie mgr inż. Andrzej KRZESIŃSKI.
 
W Zjeździe uczestniczyło 107 delegatów na 110 uprawnionych oraz zaproszeni goście, w tym: Robert Kolczyński - dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju, Urząd Miasta Łodzi, prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin - dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, Dorota Dąbrowska - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi, Agnieszka Jońca - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (która przekazała list od prof. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Krajowej Rady PIIB) oraz Piotr Filipowicz z KR PIIB.
Obrady odbywały sie w Centrum Konferencyjno-Bankietowym RUBIn w Łodzi i był to pierwszy po pandemii Zjazd w forie stacjonarnej (w 2020 i 2021 r. zjazdy odbywały się w formie zdalnej).
 
Zjazd wybrał również członków pozostałych organów ŁOIIB, którzy będą pracować w organach ŁOIIB w kadencji 2022-2026, tj.:
 
- 25-osobową Okręgową Radę ŁOIIB
(Zygmunt Adamski, Włodzimierz Babczyński, Krzysztof Dybała, Piotr Filipowicz, Andrzej Gorzkiewicz, Urszula Jakubowska, Bogdan Janiec, Agnieszka Jońca, Wiesław Kaliński, Roman Kostyła, Jan Kozicki, Edyta Kwiatkowska, Sławomir Najgiebauer, Piotr Parkitny, Damian Pawlak, Leszek Przybył, Robert Ptaszyński, Grzegorz Rudzki, Marek Stańczak, Krzysztof Stelągowski, Danuta Ulańska, Jerzy Wereszczyński, Bohdan Wielanek, Tomasz Wolski, Cezary Wójcik).
 
- 6-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną ŁOIIB
(Dominika Andrzejaczak, Maria Bujacz, Izabela Drobnik-Kamińska, Waldemar Gumienny, Andrzej Masztanowicz, Jan Wroński
 
- 14-osobową Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŁOIIB
(Marcin Braszkiewicz, Piotr Dębski, Elżbieta Habiera-Waśniewska, Wiktor Jakubowski, Andrzej Kisiel, Tomasz Kluska, Szymon Langier, Andrzej Lipiński, Jan Michajłowski, Bogusław Orzeł, Ewa Potańska, Zdzisław Soszkowski, Wojciech Wolnicki, Andrzej Zwolski)
 
- 12-osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB
(Jaroslaw Bednarek, Bogusława Gutowska, Krzysztof Majdas, Witold Nykiel, Grażyna Orzeł, Artur Pawlikowski, Andrzej Potański, Marek Robocień, Adam Różycki, Karol Stolarek, Tadeusz Urban, Andrzej Wybór
 
- 4 Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB
(Bogdan Adamus, Wojciech Hanuszkiewicz, Adam Socha, Małgorzata Suchanowska).
 
Wybrano również 12 delegatów na Krajowej Zjazdy PIIB w kadencji 2022-2026 (Zygmunt Adamski, Jan Boryczka, Piotr Filipowicz, Wojciech Hanuszkiewicz, Urszula Jakubowska, Agnieszka Jońca, Edyta Kwiatkowska, Ryszard Mes, Sławomir Najgiebauer, Piotr Parkitny, Jacek Szer, Cezary Wójcik).
 
Zjazdowi przewodniczył Marek Stańczak, funkcję wiceprzewodniczących pełnili Urszula Jakubowska i Jan Wójt, a sekretarzami Zjazdu byli Jan Michajłowski i Jarosław BednarekKomisja Mandatowa pracowąła w składzie: Maria Bujacz, Wojciech Drozdek, Jan WrońskiKomisja SkrutacyjnaJanina Badowska (przewodnicząca), Jakub Miszczak, Wojciech UlańskiKomisja WyborczaZygmunt Adamski (przewodniczący), Izabela Drobnik-Kamińska (sekretarz), Artur Kotarski, Krzysztof MajdasKomisja Uchwał i WnioskówDanuta Ulańska (przewodnicząca), Krzysztof Stelągowski (sekretarz), Jerzy Wereszczyński, Ewa Potańska, Bogdan Krawczyk, Edyta Kwiatkowska.
 
Po wysłuchaniu sprawozdań organów ŁOIIB z dzialalności w 2021 roku (Okręgowej Rady ŁOIIB, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej), zjazd zatwierdził je oraz udzielił absolutorium Radzie ŁOIIB. Przyjęty zostął równiez budżet ŁOIIB na 2022 rok.
Podczas XXI Zjazdu Łódzkiej OIIB do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło łącznie 10 wniosków od delegatów. Dotyczyły one m.in.:
- podjęcia inicjatywy zmierzającej do zmiany rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegającej na sporządzeniu wykazu "zakresu wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych";
- ustalenia zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka członkini ŁOIIB lub przyjęcia przez członka ŁOIIB dziecka na wychowanie;
- wprowadzenia nowych zasad udokumentowania wniosku o zasiłek losowy przydzielony w ŁOIIB;
- zainstalowania na budynku ŁOIIB paneli fotowoltaicznych;
- zwrócenia uwagi na odpowiedzialność opiekunów praktyk za opiniowanie przebiegu tych praktyk;
- nabycia dla Izby dwóch jachtów typu Omega;
- badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (co roku lub tylko co 4 lata, czyli przed Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym).
 
Uchwały Zjazdu:
 
 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.